STAFF

Uscita JPN: 2009
Uscita ITA: 2011
Produzione: Shochiku/Nikkatsu/Tatsunoko
Distribuzione Internazionale: Nikkatsu Corp., Tokyo
Distribuzione Italia: Officine UBU
Produttore ITA: Franco Zuliani
Adattamento ITA: Monica Pariante con il supporto di Fabio Erba del fan club newbokan.net
Produttori esecutivi: Yoshinori Chiba, Akira Yamamoto, Takahiro Sato
Regia: Takashi Miike
Screenplay: Masashi Sogo
Personaggi e storia originale: Tatsuo Yoshida
Camera (color, widescreen): Hideo Yamamoto
Editor: Kenji Yamashita
Musica: Masayuki Yamamoto, Masaaki Jinbo, Ikuro Fujiwara
Direttore artistico: Yuji Hayashida
Costumi: Daisuke Iga
Sound designer (Dolby Digital): Jun Nakamura
Visual effects producer: Misako Saka
CGI director: Kaori Otagaki
Character designer: Katsuya Terada
Action director: Keiji Tsujii.
Durata: 111 MIN.